ტყუპების ტბა

ტბაზე გასეირნება

თევზაობის ფასები:

1 კგ-მდე თევზის ღირებულება 10 ლარი;

1-დან 2 კგ-მდე თევზის ღირებულება 20 ლარი;

2-დან 3 კგ-მდე თევზის ღირებულება 30 ლარი;

3 კგ-ის ზევით თევზის ღირებულება 50 ლარი;

ტბაზე გასეირნება ჩვენი სტუმრებისთვის უფასოდ.